Přejít k hlavnímu obsahu
Logo MSSK

@NÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ KLASTR

Česky Česky
English English
  

 

Vzdělávání zaměstnanců podniků sdružených v NSK

 

 

Název operačního programu: Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Název globálního grantu: Zvýšení adaptability zaměstnanců podniků v profesních oborových a odvětvových sdružení

Číslo prioritní osy: 4.1

Název prioritní osy: Adaptabilita

Číslo prioritní osy:  4. 1. 1

Název oblasti podpory: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.06/52.00034

Částka: 49 517 712,-- Kč

Doba realizace projektu: 15. 12. 2010 až 15. 4. 2012

 

 

Cíle projektu

 

Prohloubení a rozšíření kvalifikace zaměstnanců členů NSK prostřednictvím programu dalšího profesního vzdělávání pro obnovení způsobilosti k výrobě komponent pro jadernou  energetiku a rozšíření znalostí k výrobě pro klasickou energetiku. Zaměstnanci získají také certifikáty v oblasti soft-skils, jazykových, manažerských a technických dovedností .

 

Cílová skupina

Zaměstnanci členů NSK

 

 

Průběh projektu

 

Vprůběhu realizace projektu bude zapojeno do vzdělávacích aktivit 1 504 zaměstnanců ze zapojených 12 členů NSK, u kterých byla identifikována potřeba doplnění či rozšíření kvalifikace a kompetencí.

 

Výsledky projektu

 

Jednotliví vybraní pracovníci získají potřebné teoretické znalosti a praktické dovednosti pro výrobu komponent pro jadernou energetiku, kvalifikaci pro novou výrobu v klasické energetice, zvýší své manažerské a odborné, technické měkké a jazykové kompetence. Bude  vytvořen vzdělávací modul pro obnovení způsobilosti k výrobě komponent pro jadernou energetiku, budou zpracovány unikátní výukové materiály s využitím zahraničních zdrojů včetně překladů do českého jazyka.  

 

 

Popis projektu  

 

Realizací projektu bude zajištěn rozvoj zaměstnanců pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti, tak konkurenceschopnosti celého odvětví strojírenství, zejména pak energetického strojírenství, které je identifikováno jako perspektivní a rozvojový směr. Projekt bude realizovat vzdělávací aktivity v těchto oblastech

 

-          obnovení způsobilosti k výrobě komponent pro jadernou energetiku (získání kvalifikace pro TH a dělnické profese, včetně svářečů jako nosné dělnické profese)

-          získání kvalifikace  k výrobě komponent pro výrobu membránových stěn (zvyšování kvalifikace TH a dělnických profesí)

-          zvyšování kvalifikace a odbornosti v oblasti podpůrných a manažerských dovedností se zaměřením na strojírenství (získání znalostí a kompetencí v oblasti legislativy, odborných technický znalostí v oblasti norem a tech. požadavků na výrobu, finančního řízení, logistiky apod.)

-          zvyšování úrovně „měkkých dovedností“ pracovníků ve strojírenském odvětví (manažerské a TH profese)

-          zvyšování úrovně jazykových dovedností (manažerské a TH profese)

-          zvyšování odborné kvalifikace dělnických a technických profesí pro strojírenskou výrobu (zejména dělnické profese)

 

Prostřednictvím těchto aktivit bude významně zvýšena úroveň zaměstnanců členských společností v NSK v  uvedených oblastech.

 

 

Mezinárodní spolupráce

 

Projekt nepočítá s mezinárodní spoluprácí.

 

Partneři

 

Projekt nemá partnery.

 

Realizátor projektu

 

Název: Národní strojírenský klastr, o.s.

IČ: 26629437

Ulice: Ruská 2887/101

Město. Ostrava – Vítkovice

PSČ: 703 00

 

Kontaktní osoba

 

Kontakt: Ing. Lubomír Gogela, gogela@nskova@nskova.cz, +420 595 957 008

www: http://www.nskova.cz

 

Naposledy změněno 10.12.2010 9:55  uživatelem Slobodnik PavelBez informací o stavu a volném čase 

Nadpis
Vzdělávání zaměstnanců podniků sdružených v NSK 
Naposledy změněno 5.1.2011 13:41  uživatelem Slobodnik Pavel 
Kontakt: Národní strojírenský klastr, Ruská 2887/101, Ostrava - Vítkovice
Tel./Fax.: +420 595 957 008, E-mail: klastr@nskova.cz