Přejít k hlavnímu obsahu
Logo MSSK

@NÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ KLASTR

Česky Česky
English English
  

Spolupracující partneři

Ve spolupráci a s využitím metodiky agentury CzechInvest, Praha (www.czechinvest.org) je naplňována řada stěžejních programů MSSK, při jejichž realizaci se využívá poradenských služeb konzultantů z Evropské Unie. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Ostrava  hrálo od samého počátku v záměrech vybudování klastru roli inkubátoru nového sdružení. Partnerstvím MSSK a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje jsou vytvořeny podmínky pro soulad koncepce v zaměření klastru se stěžejními krajskými projekty, na jejichž realizaci se klastr podílí. Svůj program MSSK konfrontuje s plánem činnosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (www.kr-moravskoslezsky.cz), a to zejména na úseku rozvoje s cílem souladu činnosti klastru nejen ve prospěch jeho členů, ale veškerého oboru strojírenství v kraji. Kromě těchto partnerů MSSK postupně rozvíjí kontakty s Ostrava, Agentura pro regionální rozvoj a dalšími oborovými, hospodářskými nebo správními strukturami s krajskou, celostátní i mezinárodní působností. Cílem spolupráce je koncentrovat síly v rozvojové činnosti na všech úsecích a po vzoru založení a činnosti MSSK nadále trvale rozvíjet klastrové hnutí v Moravskoslezském kraji.

Kontakt: Národní strojírenský klastr, Ruská 2887/101, Ostrava - Vítkovice
Tel./Fax.: +420 595 957 008, E-mail: klastr@nskova.cz