Přejít k hlavnímu obsahu
Logo MSSK

@NÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ KLASTR

Česky Česky
English English
  
 
 
Výkonná rada Národního strojírenského klastru
 
 
Členové Výkonné rady:
 
 
Ing. Jan Světlík                              prezident klastru                jan.svetlik@vitkovice.cz
VÍTKOVICE, a.s.
 
Ing. Dalibor Fabián                        člen Výkonné rady             dalibor.fabian@vitkovice.cz
VÍTKOVICE, a.s.
 
Ing. Milan Raclavský,CSc.             člen Výkonné rady             milan.raclavsky@ecofer.cz
ECOFER, s.r.o.
 
Ing. Josef Konderla                        člen Výkonné rady             josef.konderla@trz.cz
Strojírny Třinec, a.s.
 
Doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D    člen Výkonné rady             sylva.drabkova@vsb.cz
VŠB- TU Ostrava
 
Revizor účtů:
 
Ing. Alena Zezulková
VÍTKOVICE CYLINDERS, a.s.                     alena.zezulkova@vitkovicecylinders.cz  
 
 
Kancelář klastru:
 
Ing. Lubomír Gogela                    manažer klastru                 gogela@nskova.cz
 
Simona Krišáková                       asistenstka                         krisakova@nskova.cz         
 
 
Kontakt: Národní strojírenský klastr, Ruská 2887/101, Ostrava - Vítkovice
Tel./Fax.: +420 595 957 008, E-mail: klastr@nskova.cz