Přejít k hlavnímu obsahu
Logo MSSK

@NÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ KLASTR

Česky Česky
English English
  

Členská přihláška

Na základě ustanovení čl. 4 Stanov NSK žádáme o přijetí za člena Národního strojírenského klastru. Prohlašujeme, že jsme se seznámili se Stanovami NSK, jejichž originál je uložen v kanceláři NSK, a strukturou členských příspěvků ve znění z usnesení 6.řádného Shromáždění členů MSSK konaného dne 3.4. 2008.

Členská přihláška:

 

Kontakt: Národní strojírenský klastr, Ruská 2887/101, Ostrava - Vítkovice
Tel./Fax.: +420 595 957 008, E-mail: klastr@nskova.cz