Přejít k hlavnímu obsahu
Logo MSSK

@NÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ KLASTR

Česky Česky
English English
  

Program 1.4. Založení a rozvoj klastru

Celkové uznatelné náklady projektu činí Kč 23 093 tis. z toho požadovaná podpora Kč 16 251 tis.

Projekt je zaměřen na rozvoj Moravskoslezské strojírenského klastru s cílem vybudovat do 5 let v Moravskoslezském kraji vysoce prestižní a moderní strojírenskou základnu připravenou z hlediska lidských zdrojů, nových technologií inovací na vznik subdodavatelských řetězců v oblasti strategických projektů pro energetický průmysl, dopravní průmysl a stavitelství v globálním měřítku.

Rozvoj Moravskoslezského strojírenského klastru

Program 1.4. Založení a rozvoj klastru

Celkové uznatelné náklady projektu činí Kč 23 093 tis. z toho požadovaná podpora Kč 16 251 tis.

Projekt je zaměřen na rozvoj Moravskoslezské strojírenského klastru s cílem vybudovat do 5 let v Moravskoslezském kraji vysoce prestižní a moderní strojírenskou základnu připravenou z hlediska lidských zdrojů, nových technologií inovací na vznik subdodavatelských řetězců v oblasti strategických projektů pro energetický průmysl, dopravní průmysl a stavitelství v globálním měřítku.


Výzva k podání nabídky k projektu 1. 4 Z/015 „Rozvoj Moravskoslezského strojírenského klastru“ k podprojektu
V rámci podprojektu „Rehabilitace odborného školství“ a „Zácviková střediska“, jsou již k dispozici první analýzy a studie.

Jedná se o tyto studie:

Rehabilitace odborného školství
  • Marketingová studie trhu vzdělávání ve strojírenských oborech
  • Analýza váhy a výběr motivačních faktorů pro získávání a stabilizaci kvalifikované pracovní síly

Zácviková střediska
  • Studie potřeb zaměstnavatelů
Projekt úspěšně ukončen k 30. 6. 2008
 
Kontakt: Národní strojírenský klastr, Ruská 2887/101, Ostrava - Vítkovice
Tel./Fax.: +420 595 957 008, E-mail: klastr@nskova.cz