Přejít k hlavnímu obsahu
Logo MSSK

@NÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ KLASTR

Česky Česky
English English
  

Vznik a vývoj Moravskoslezského strojírenského klastru

Moravskoslezský strojírenský klastr (MSSK) vznikl dne 20.3.2003 v Ostravě na ustavujícím shromáždění zástupců strojírenských firem a firem navazujících svou činností na strojírenství nebo vykonávajících služby pro strojírenství. MSSK byl jako zájmové sdružení právnických a fyzických osob založen na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. MSSK je zaregistrován na Ministerstvu vnitra ČR pod čj. VS/1 - 1/53923/03 - R ze dne 14.7.2003.

Založení MSSK provázela „vlna“ elánu, která však postupně bohužel opadla. Klesající aktivita a činnost klastru v příštích třech letech ilustruje tabulka vývoje členské základny :

2003 2004 Stav k 31.12.2005
35 30 18

K zastavení tohoto trendu a k oživení MSSK „zavelelo“ Shromáždění členů MSSK dne 12.12.2005. Bylo zvoleno nové vedení klastru, které stanovilo nové vize a strategické cíle.
Oživení přinesl také Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) programem Klastry, který umožnil zahájit práce v rámci projektu „Vyhledávání vhodných firem pro restrukturalizaci MSSK“ a znovu nastartoval činnost klastru a aktivizoval členy. Tento projekt spadá do I.fáze programu Klastry.

Harmonogram tohoto projektu byl stanoven na období 1.3. – 31.7.2006. Byly vytyčeny čtyři hlavní směry činnosti :

  1. Změna image a infrastruktury klastru
  2. Realizace programu restrukturalizace, zejména vyhledávání vhodných firem
  3. Lidské zdroje
  4. Příprava na II.fázi rozvoje klastru

Výsledky těchto aktivit byly prezentovány na závěrečném 4.workshopu k projektu „Vyhledávání“ – nárůst členské základny k 29.6.2006 na 36 členů, tedy zdvojnásobení úrovně členské základny z počátku roku 2006. Do ukončení I.fáze programu Klastry je předpoklad dosažení 40 členů. Podařilo se docílit 66,67 % podílu malých a středních podniků (podmínka nutná pro získání podpory pro MSP) a přesto MSSK zastřešuje svou členskou základnou přes 19.000 zaměstnanců a obrat více než 52 mld.Kč, čímž je v současné době největším klastrem v ČR.

Po ukončení I.fáze programu Klastry přechází MSSK plynule do II.fáze – rozvoje klastru. Pro tento přechod jsou již realizovány zásadní kroky, které vedou k naplnění uvedených v příloze.

Přílohy:

Kontakt: Národní strojírenský klastr, Ruská 2887/101, Ostrava - Vítkovice
Tel./Fax.: +420 595 957 008, E-mail: klastr@nskova.cz